Prishöjning på Massage, ansiktsbehandling, ögon och kroppsbeh.!


Från och med den 1/7-22, så med höjs priserna på Massage och Hotstone med 25:- per behandling.

Ansiktsbehandlingarna, samt frans-bryn höjs också med 25:- per behandling.

Topp till Tå – Hela Dig & Må – bra kuren får en prishöjning med 50:-.